การผสมผสานองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับหลักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
เครื่องมือส่งเสริมการขาย และประสบการณ์อันยาวนานจากนักการตลาดมืออาชีพของประเทศไทย
ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทบริการด้านการตลาดที่ครบวงจรและดีที่สุด

SERVICES

การจัดกิจกรรมอีเว้นท์
การวางแผนกลยุทธ์
การสร้างสรรค์และออกแบบ
การจัดกิจกรรม
การประเมินผลงาน
การวางแผนการตลาด
การวางแผนการขาย
การแนะนำให้คำปรึกษา
เครื่องมือส่งเสริมการขาย
ของสมนาคุณ
การวางแผนสื่อโฆษณา
การวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
การทำแคมเปญโฆษณา
การออกแบบและผลิต
 

OUR PERFORMANCE REFERENCE

Sansendo International (Thailand) Co., Ltd.
เดอะเทรนดี้ ออฟฟิต 10/75 ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-168-7431 DIRECTION

Managing Director: Masasugu Miwa
sansendo.miwa@gmail.com
miwa@sansendo-th.com

Account Manager:
sale&marketing@sansendo-th.com

Creative Director: Suthiporn Jumpee
suthiporn@sansendo-th.com

สำนักงานใหญ่
64-1 เมืองมินาคาว่า, เขตนิชิ,
นาโกย่า 452-0814 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 052-501-6100
แฟกซ์ : 052-502-2894
สำนักงานฝั่งตะวันออก
2-1ฮงมาจิ, สถานีวาโกะ ชั้น 15,
วาโกะ 351-0114 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 048-462-7902
แฟกซ์ : 048-463-0458
สำนักงานฝั่งตะวันตก
64-1 เมืองมินาคาว่า, เขตนิชิ,
นาโกย่า 452-0814 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 052-501-5900
แฟกซ์ : 052-502-2825
สำนักงานคิวชู
2-2-1 ฟูคุโอกะ ชูโอ 402 อาคารมิกิ
810-0041 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 092-406-2558
แฟกซ์ : 092-406-2668

Write to Us.